Kismama kisokos

[+]BETEGSZABADSÁG

[+]GYERMEGGONDOZÁSI BETEGSZABADSÁG

Mikortól számít a gyermekgondozási betegszabadság?

A gyermekgondozási betegszabadság három hónapot tart, a megnyitott szülési  betegszabadság kezdetétől számítva ( a szülési időpont előtt 45-28 nappal). A szülési betegszabadsághoz kapcsolódik a gyermekgondozási betegszabadság. 

Nyithat–e a férj „szülési“ betegszabadságot illetve gyermekgondozási betegszabadságot?

Az apa nem mehet szülési betegszabadságra viszont gyermekgondozási betegszabadságra igen. Tehát , a gyermek születésétől számított három hónap elteltével az apa átveheti a gyermek gondozását azzal a feltétellel, hogy az anya újra munkába áll.Ezen joggal nem élhet az apa, amennyiben az anya felmondja a munkaszerződést és munkanélküli.

Hogyan nyisson az apa gyermekgondozási betegszabadságot?

Elsősorban szükséges , hogy az anya a saját ginekológusánál és a vállalatában lezárja a betegszabadságot és ezután hasonló eljárással az apa gyermekgondozási betegszabadságot nyisson. Az alábbi dokumentumok szükségesek:
. a munkából való ideiglenes távolmaradásról szóló jelentés – utaló, amit a saját orvosa adja ki
. a többi gyerekek anyakönyvi kivonatának fénymásolata
. az egészségügyi igazolvány fénymásolata
. az M2 űrlap (biztosítási bejelentés) fénymásolata, ami a munkaadónál van
. a munkaadó által kiadott végzés, amely a munkából való kimaradásra jogosítja

. írásos megállapodás a házastársak között, hogy az anya átadja a gyermekgondozási betegszabadságot a férjének vagyis, a gyermek apjának.

[+]SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁG

A szülési betegszabadság megnyitása

A szülési betegszabadság az illetékes ginekológus által meghatározott szülési időpont előtt, legfeljebb 28 nappal előbb kell megnyitni, ahogyan azt a Törvény is előirányozza. A szülési betegszabadság azonban,a szabályokkal összhangban, megnyitható a szülési időponthoz visztonyítva,45 nappal előbb is, ami viszont azt jelenti, hogy a babájukkal gyakorlatilag rövidebb ideig lesznek együtt,mert a betegszabadság a szülési betegszabadság megnyitásának időpontjától a munkába való visszatérésig, pontosan 365 napig tart. 

MEDDIG TART A SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁG?

A szülési betegszabadság a megnyitásának dátumától számítva pontosan 3 hónapig tart. A szülési betegszabadság , rendeltetésével összhangban, arra szolgál, hogy a kismama a szülés után felépüljön. Valamannyi kismama jogosult a szülési betegszabadságra függetlenül attól, hogy a kisbabát élve hozta a világra vagy sem. A szülési betegszabadsághoz közvetlenül kapcsolódik a gyermekgondozási betegszabadság, melynek időtartama további 9 hónap.

SZÜKSÉGES- E KÜLÖN NYITNI GYERMEKGONDOZÁSI BETEGSZABADSÁGOT?

Nem szüséges külön gyermekgondozási betegszabadságot nyitni mivel az közvetlenül kapcsolódik a szülési betegszabadsághoz és gyakran a munkaadó által kiadott szülési betegszabadságról szóló végzésben, külön- külön fel van tüntetve mindkét betegszabadság tartama. A gyermekgondozási betegszabadságra csak azoknak a kismamáknak van joguk, akik élő gyermeket hoztak a világra. A szülési és a gyermekgondozási betegszabadság együtt 365 napot tart( az első és a második gyermek esetében) éspedig a betegszabadság megnyitásának dátumától és nem pedig a szülés napjától számítva. 

MEDDIG TART A SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁG A HARMADIK ÉS A NEGYEDIK GYERMEK ESETÉBEN?

A harmadik illetve az utána következő gyermekek esetén, a szülési és gyermekgondozási betegszabadság együtt( megnyitásának napjától számítva) két évig tart.

MENNYI IDEIG SZÜKSÉGES MUNKAVISZONYBA LENNI, HOGY A SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁGRA VALÓ JOGOT ELNYERJE?

A szülési betegszabadság nem függ a munkaviszony időtartamától. Azonban, a munkaviszony tartama kihat a szülési betegszabadság ideje alatti térítmény magasságára, mivel alapul szolgál annak meghatározásánál. 

NYITHATÓ E SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁG , AMENNYIBEN MEGHATÁROZOTT IDŐRE SZÓL A MUNKASZERZŐDÉS?

Nyitható. A munkaadó köteles meghosszabbítani a munkaszerződést arra az időszakra, ameddig tart a szülési illetve a gyemekgondozási betegszabadság.

MELY OKMÁNYOK SZÜKSÉGESEK A SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁG MEGNYITÁSÁSHOZ?

A szülési betegszabadság megnyitásához az alábbi okmányok szükségesek:

-a folyószámlaszám bankártya fénymásolata

-

-
-érvényes és hitelesített egészségügyi igazolvány fénymásolata
-jelentés a munkából való ideiglenes kimaradásról-utaló amit a nőgyógyász ad ki
-a többi gyerekek anyakönyvi kivonatának fénymásolata
- a munkaadó által kiadott végzés, amely magába foglalja a szülési szabadságra való jogot, gyermekgondozási szabadságra való jogot illetve a kivételes gyermekgondozás miatt a munkából való távolmaradásra való jogot

KINEK ÉS HOL KELL ÁTADNI A FELSOROLT OKMÁNYOKAT?

Személyesen a városi vagy községi hivatalba (anyuka helyett az apuka vagy közeli rokon is megteheti).

LEHETSÉGES E ÉVI SZABADSÁGOT HASZNÁLNI SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁG IDEJE ALATT?

A munkaszerződés tartama alatt joga van évi szabadságra, azonban a szülési betegszabadsággal egyidőben nem lehet használni. Az évi szabadságot a szülési betegszabadság illetve a gyermekgondozási betegszabadság után lehet használni, pontosabban a folyó évben június 30- ig az előző évit. Magyarul, ha az előző évi szabadságról van szó, kötelező június 3o-ig kihasználni.

MELY OKMÁNYOK SZÜKSÉGESEK A SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁG MEGNYITÁSÁHOZ, AMENNYIBEN MAGÁNVÁLLALKOZÓRÓL VAN SZÓ?

Avárosi vagy községi hivatalba az alábbi okmányokat kell átadni:
-jelentés a munkából való ideiglenes távolmaradásról-utaló amit a nőgyógyász ad ki
-a többi gyerekek anyakönyvi kivonatának fénymásolata
-az egészségügyi igazolvány fénymásolata
-A Magánvállalkozók Nugdíj- és Rokkannságbiztosítási Alapja által kiadott bizonylat a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék fizetésének időtartamáról
-A Magánvállalkozók Nugdíj- és Rokkannságbiztosítási Alapja által kiadott bizonylat a havi alapösszegről ,amely szerint a vállalkozó nyugdíj-és rokkantbiztosítási járulékot fizet arra a hónapra vonatkozóan,amely megelőzi azt a hónapot,amelyben megkezdte a munkából való távolmaradást majd az év elteltével, három hónapon belül a végső alapösszegről bizonylatot.
-a cég ideiglenes bezárásáról illetve annak ideiglenesen, más személyre való rábízásáról szóló végzés
- személyes nyilatkozat arról, hogy a távolmaradása ideje alatt nem végez cége közeli vagy cégével kapcsolatos tevékenységet
-a személyi igazolvány fénymásolata
-a folyószámla fénymásolata

FELMONDHATNAK- E A TERHESSÉG MIATT VAGY A SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁG IDEJE ALATT?

Nem. A terhesség ideje alatt, a szülési szabadság , vagy a gyemekgondozási betegszabadság illetve a gyermek kivételes gondozása miatti távollét ideje alatt az anyának semmilyen alapon sem szüntethető meg a munkaviszonya. A munkaszerződés felmondása semmisnek tekinthető, amennyiben a felmondás napján a munkaadónak tudomása volt a terhességről vagy ha a munkavállaló 3o napon belül (a felmondás kézbesítése napjától számítva) értesíti a munkaadót a terhességről és arról az illetékes orvos vagy illetékes szerv által kiadott bizonylatot nyújt be.

MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA A SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁG LETELTE ELŐTT ÁLL ÚJRA MUNKÁBA?

Amennyiben a munkaviszonyban lévő nő felveszi a munkát mielőtt a gyermeke betöltené az egy évet , a munkaadó köteles biztosítani neki egy vagy több napi szünetet egy munkanap ideje alatt, összesen 90 percet illetve 90 perccel rövidebb munkaidőt, hogy elláthassa gyermekét,amennyiben a munkaidő 6 vagy több órát tart. A szünet vagy a rövidített munkaidő beleszámítódik a munkaidőbe és ezen alapon a foglalkoztatottnak jár az alapfizetés plus a holtmunka. 

HOGYAN LEZÁRNI A SZÜLÉSI BETEGSZABADSÁGOT?

A szülési betegszabadság megnyitásának napjától számított 365 nap elteltével munkába kell állni. A nőgyógyásznál le kell zárni a szülési betegszabadságot és ezt a jelentést át kell adni a vállalati adminisztrációs irodába vagy a saját könyvelőjének.

Töb Szülői pótlék és szülési szabadságról való információt itt kaphatnak:

024/626-933, 024/626-855, 024/626-940

[+]TERHESSÉGI BETEGSZABADSÁG

Terhességi betegszabadság megnyitása

Terhességi betegszabadságot rögtön nyithat a terhesség elején vagy folyamán, amennyiben a nőgyógyász úgy ítéli meg, hogy a terhessége ideje alatt nyugalomra van szüksége. Az első 3o napig terjedő betegszabadságot a nőgyógyásza nyitja meg. A 30 napon túl haladó betegszabadság esetén a nyőgyógyásza orvosi bizottság elé küldi az általa kialakított indoklattal ,arról hogy miért utalja további betegszabadságra.

Milyen okokból nyitható terhességi betegszabadság?

Terhességi betegszabadságot nyithat ha komolyabb egészségi problémákkal küzd vagy fennáll annak veszélye, hogy természetes hajlandóság következtében a terhesség megszűnik. Gyakori a magától értetődő veszélyeztetett terhesség pontosabban ha a terhesség előtt már cukorbeteg, szívrendellenességgel küzdött, továbbá ha túl alacsonyan hordott vagy veszélyeztetett terhesség miatt meghatározott gyógyszeres( leggyakrabban Utrogestan) gyógykezelés alatt van. Terhességi betegszabadság és a meghatározott időre szóló munkaszerződés A terhességi betegszabadságot megnyitásához szüséges, hogy meghatározatlan vagy meghatározott időre szóló munkaszerződéssel rendelkezzen. A Munkatörvény értelmében, amennyiben meghatározott időre szóló munkaszerződéssel rendelkezik az egyén és terhességi betegszabadságra ment, a munkaadó köteles mindaddig meghosszabbítani u munkaszerződést, ameddig tart a terhességi, szülési illetve a gyermekgondozás stb.miatti betegszabadság.

MELY OKMÁNYOK SZÜKSÉGESEK A TERHESSÉGI BETEGSZABADSÁG MEGNYITÁSÁSHOZ

A terhességi betegszabadság megnyitásáshoz szükséges:
. Hitelesített egészségügyi igazolvány.
. A nőgyógyászhoz fordulni a betegszabadság megnyitása céljából.
. A terhesség megőrzése miatt, a munkából való ideiglenes távolmaradásról szóló Jelentés-bizonylat,amit a választott nőgyógyász ad ki.
. A terhessség megőrzése miatt a munkából való távolmaradásról szóló jelentés-bizonylatot el kell juttatni a munkaadóhoz, aki majd a jelentés-bizonylatban feltüntetett időponttól megnyitja a betegszabadságot.

MI KELL A TERHESSÉGI BETEGSZABADSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ-MELY OKMÁNYOK?

. Utaló az orvosi bizottsághoz, amit a nőgyógyász ad ki

. Az orvosi bizottság véleménye- amit a bizottság ad ki miután a betegszabadságot egy hónapppal meghosszabbítja.

.Utalók, amit az orvos ad ki az orvosi bizottság véleménye után.

Minden egyéb kötelezettségeket, a betegszabadsággal kapcsolatos adminisztratív-elszámolási teendőket, a munkaadó végzi a Törvénnyel összhangban.

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK HAVONTA A FOGLALKOZTATOTT TERHESEKNEK A TERHESSÉGI BETEGSZABADSÁG IDEJE ALATT?

Havonta el kell menni a választott a nőgyógyászhoz, aki utalót ad az orvosi bizottsághoz. Az orvosi bizottság a véleményezést követően meghatározza a meghosszabbított betegszabadság időpontját. A orvosi bizottság által elvégzett értékelés alapján, amely tartalmazza a meghosszabbítás időpontját, az orvos bizonylatot ad ki és az orvosi bizottság értékelésének másolatával, havonta át el kell juttatni a munkaadóhoz.

A GYAKORLATBAN EZ IGY NÉZ KI

A választott nőgyógyász megnyitja a betegszabadságot. Ezután ön minden hónapban meghatározott időpontban jelentkezik a nőgyógyászánál és utalót kap az orvosi bizottsághoz. Ezután az orvosi bizottsághoz fordul ahol eldöl,hogy meghosszabbítják a betegszabadságot vagy sem. A bizottság legtöbb esetben meghosszabítja a betegszabadságokat.

TERHESSÉGI BETEGSZABADSÁG IDEJE ALATT JÁRÓ TÉRÍTMÉNY

A térítmény, amelyet a terhesség ideje alatt kap a foglalkoztatott a munkaadótól 1oo% a megállapított alapnak, hasonló a helyzet amikor a térítményt a kötelező egészségügyi biztosításból fizetik ki. Az Egészségügyi biztosításról szóló módosított törvény értelmében a terhes nőknek a munkaadó a megvalósított fizetési alap (havi átlag) 100% -át fizeti ki. A munkaadó köteles refundálni a Köztársasági Egészségügyi Bizottság által kifizetett térítmény 100%-át. A Munkatörvénnyel összhangban a térítmény nem lehet kevesebb mint a megállapított óránkénti minimális kereset.

[+]SZÜLŐI TÁMOGATÁS

Szülői támogatásra az anya jogosul az első, második, a harmadik meg a negyedik gyermek után az alábbi feltételek mellett:
- A Szerb Köztársaság állampolgára,
- Szerbiában van a lakóhelye.
- Egészségügyi bitosítása van a Szerb Egészségügyi Biztosítási Alapnál.
- Közvetlenül gondját viseli a gyermeknek, akire igényelt támogatást ( az anyának, akinek az előző születési sorrendben lévő gyermeke nincs szociális gondozás alatt vagy nincs elhelyezve nevelőszülőknél , nem lett örökbe adva illetve nincs megvonva tőle a szülői jog az előző születési sorrendben lévő gyermekek esetében, kivéve ha az előző születési sorrendben született gyermek egészségi okokból lett elhelyezve egészségügyi és ápolási célból illetve ha indokolt ok létezik, amiről véleményezés is létezik a szociális kérdésekkel foglalkozó illetékes minisztériumtól).
Abban az esetben ha az anyának három gyermeke van és a következő szülés alkalmával kettő vagy több gyermeke született, szülői támogatásra jogosul minden egyes gyermek után( akik az említett szüléssel jöttek világra) éspedig a negyedik gyermekre megállapított támogatás összegére.

- ugyan azon a címen kell, hogy legyenek bejelentve a baba és az anyuka

Szülői támogatás nem jár ha:
- az anya vagy a családtagok, akikkel együtt él, vagyonadót fizetnek 12,000.000–tól nagyobb adóalapra,

- ha a szülők az igénylés időpontjában külföldön élnek és dolgoznak

Szülői támogatás az anya által benyújott RD 1 ürlap révén igényelhető és kapható, amihez az alábbi okmányok szükségesek:

- anyakönyvi kivonat minden egyes gyeremekre vonatkozóan 

- bizonylat arról, hogy az anya a Szerb Köztársaság állampolgára, a bizonylat nem lehet idősebb hat hónapnál
- az anya személyi igazolványának másolata
- az anya egészségügyi igazolványának másolata
- a gyermekeknek bejelentett lakóhelye, amelyen az anya a gyermekek gondját viseli
- az illetékes gyámhivatal bizonylata arról, hogy az anya közvetlenül gondját viseli a gyermeknek, akikre támogatást igényelt , akinek az előző születési sorrendben lévő gyermeke nincs szociális gondozás alatt vagy nincs elhelyezve nevelőszülőknél , nem lett örökbe adva illetve nincs megvonva tőle a szülői jog az előző születési sorrendben lévő gyermekek esetében(Szabadkai Városi Szociális Munkaközpot-ból).

- szémlaszám a Postai Takarékbol, ha van nyitott. Ha nincs, akkor viszont nyitni kell. Házcímre érkezik a levél, hogy az összeg a számlára érkezett.
Szülői támogatásba részesülhet a gyermek apja is ha az anya nem él, ha elhagyta a gyermekét vagy objektív okokból akadályozva van, hogy a gyeremekről közvetlenül gondoskodjon. Ugyszintén szülői támogatásba részesülhet az apa ha eleget tesz a fent felsorolt feltételeknek s amennyiben az anya nem Szerbia állampolgára.

Amikor az apa részesül szülői támogatásba a benyújtott RD-2-es ürlap révén történő igénylés mellett , azonkívül amit az anya köteles benyújtani, az apának még plusz az alábbi bizonyítványokat kell benyújtania:
- az anya halotti bizonyítványát
- a gyámhivatali szerv bizonylatát arról, hogy az anya elhagyta a gyeremekét
- az illetékes bírósági végzés arról, hogy az anyától megvonták a szülői jogot

- az illetékes egészségügyi bizottság jelentése az anya súlyos betegségéről vagy végzés, amellyel az anyát munkaképtelenné nyilvánították
- az illetékes intézmény bizonylata arról, hogy az anya börtönbüntetése mikor kezdődik és meddig tart.

A gyerekek születési sorrendjét, akikre az apa szülői támogatási kérelmet adott be, az anya szerint állapítják meg.
A kérelmet a szülői támogatás elnyerésére a szabadkai városházában kell átadni mielőtt a gyemek betöltené a hat hónapot.
A szülői támogtás összege 2018. július 1-től a következő:
- Az első gyermekre egyszeri kifizetés 100.000 din.
- A második gyermekre 24 részletben összesen 240.000 din illetve 10.000 din havi részlet.
- A harmadik gyermekre 120 részletben összesen 1.440.000 din illetve 12.000 din havi részlet .
- A negyedik gyermekre 120 részletben összesen 2.160.000 din illletve 18.000 din havi részlet.
Kivételesen amikor az anyának három gyermeke van, és a következő szüléskor kettő vagy több gyeremeke születik, szülői támogatásra jogosul minden egyes gyeremekre, akik ezen szülés alkalmával jöttek világra éspedig azon összegű támogatásra, amely a negyedik gyermekre érvényes, 120 részletben összesen 2.160.000 din illletve 18.000 din havi részlet.

Amennyiben az idő alatt, amíg tart a 120 részletben kifizetendő támogatás, a szülői támogatást élvező szülő elhagyja a gyermeket, a támogatás folyósítását felfüggesztik mindaddig, amíg az illetékes intézmény nem hoz döntést, hogy ki lesz a gyermekek gyámja. Az első fokú szerv a beszerzett szükséges okmányokat eljuttatja az illetékes szociális kérdésekkel foglalkozó minisztériumhoz, amely döntést hoz a támogatás folyósításának további módjáról.

 Szintén beszünthető, ha:

  • a szülők elválnak
  • a gyermek nem veszi fel az oltást
  • nem él a Szerbia Köztársaságban
  • nem jár iskolaelőkészítőbe
  • nem jár iskolába

A szabadkai Városi Tanács határozatával összhangban az elsőszülött gyermek után 10.000 dináros juttatás jár. Ehez szüksges dokumentumok pedig (RDG 1 formanyomtatvány, MKR szemelvény, személyiigazolvany és bankszámlaszám fénymásolata).

A a várandós kismamák 15.000 dináros egyszeri támogatást kapnak a szabadkai városi büdzséből. A várandóság 28. hetétő a nőgyógyásztól kapot bizonylatott át kell adni a városházára.

[+]GYEREKPÓTLÉK

Gyerekpótlékra jogosulhat az egyik szülő vagy gyám, amennyiben a Szerb Köztársaság állampolgára, a Szerb köztársaságban van a lakóhelye.

- A gyerekek, akikre a gyerekpótlékra jogosul nem lehetnek idősebbek 20. évnél, rendesen járnak iskolába, azaz a Szerb Köztársaság iskoláztatási redszerébe tartozó iskolába. A gyermekpótlékban részesülő gyermekek rendszeres iskolalátogatását negyedévenként ellenőrzik
- a család birtokolhat más, ajándékozással vagy örökléssel szerzett ingatlant is, ami nem lehet 20 négyzetméternél nagyobb,
- A pótlékigénylő és a háztartás tagjai rendelkezhetnek termőfölddel, de nem nagyobb két hektárnál a háztartás tagonként.
- A pótlékigénylő de a családtagol sem rendelkezhetnek pénzeszközökkel és más likvid eszközökkel, melyeknek értéke a gyerekpótlék igénylése pillanatában meghaladja a 30 gyerekpótlék értékét családtagonként. A jövedelembe beleszámít a harmadik és negyedik gyermek utáni szülői pótlék is.

– a középiskolás diákok szeptemberben még egy gyermekpótlékot kapnak, ha rendszeresen jártak iskolába és sikeresen zárták az iskolaévet.

Az igénylési űrlap a Titkárságon ingyen kapható. Az alábbi okmányok szükségesek:
- Anykönyvi kivonat fénymásolata a családba tartozó minden egyes gyermekre vonatkozóan.
- A pótlékigénylő bizonylata , hogy a Szerb Köztársaság állampolgára.
- A háztartás tagjainak személyi igazolvány fénymásolata (azoknak, akiknek biometrikus az igazolványa az eredetit fel kell mutatni majd leolvassák) a gyermekek tartózkodási nyilvántartásának fénymásolata.

- A pótlékigénylő hitelesített egészségügyi igazolványának fénymásolata.
- Bizonylat a háromhavi jövedelmekről, amelyek megelőzik a pótlékigénylési hónapot éspedig a háztartásba tartozó valamennyi családtagra vonatkozóan ( nettó jövedelmek).
- Bizonylat az előző évi kataszteri jövedelmekről a családi háztartás minden egyes tagjára vonatkozóan( a szülőhelyről és a tartózkodási helyről).
- A tartózkodási helyről adóbiznylat a háztartás vagyoni helyzetéről.
- A Munkaerőpiac Köztársasági Alapjának bizonylata a munkanélküliségről és a munkakönyvecske fénymásolata.
- Iskolai igazolások arról, hogy a gyermekek általásnos vagy középiskolások illetve bizonylat arról, hogy a gyermek milyen okból nem jár rendszeresen iskolába.
- Az ingatlanra meg a lakóhelyre vonatkozó bizonylatok(tulajdonlap, az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, adóvégzés, a Köztársasági Geodéziai Intézmény bizonylata, a lakásbérlésére vonatkozó szerződés stb.)
- A folyószámla fénymásolata.

Amennyiben szüksége bizonyítani a különleges státust az alábbi okmányokat kell még mellékelni:
- Fejlődési zavarokkal küszködő gyermek besorolásásról szóló dokumentum.
- Szülői jog meghosszabbításásról szóló végzés.
- Bizonyítékok, amelyek a gyámsági stástus megszerzéséhez vezettek( halotti bizonyítvány az egyi szülőre vonatkozóan, válási végzés, katonai szerv bizonylata, büntető-javítóintézet bizonylata.
- Végzés a gyámságról illetve a nevelőszülői státusról ( azilletékes intézmény végzése)

- GYEREKPÓTLÉK: 2017. december 12-től 2018.március 31-ig ( az első, második, harmadik és negyedik gyerek )......................2760 din
- Megnövelt............3.589,23 din

- A megnövelt cenzus alatt értetődik: az egyedül nevelő szülők, nevelőszülők, gyámok,,és fejlődési zavarokkal küszködő gyermek ( aki nincs intézményben) szülei.

Több gyermekpótlékkal való információt itt kaphatnak:

024/626/939, 024/626-938

 

[+]A BABA-ÁFA VISSZATÉRíTÉSE

1.07.2018.-től a baba-ÁFA visszaigénylés helyett, az első gyerek esetében 5.000 din jár.

A többi gyerekre akik július 1. előtt született, még érvényes a baba-ÁFA visszaigénylés

Szeretnénk megkönnyíteni dolgukat abban, hogy minél egyszerűbben sikerüljön a babafelszerelésre kiszabott ÁFA visszatérítése. E céllból ismertetjük azokat a szabályokat és igényléseket, amelyekkel szemben találják magukat ezen az úton.

Minedenekelőtt ismertetjük az alapvető szabályokat:
- Az ön gyeremeke nem idősebb 2 évnél
- Az ön családjának összbevétele nem több mint évi 1.059.839 din
- Nem rendelkezik ingatlannal, amely meghaladja a 25.833.585 dinárt

Mennyi pénzt lehet visszatéríteni

A teljes összeg, amelyet visszatéríthet 77.279 dinár éspedig 44.160 dinárt a gyermek első éve folyamán illete 33.120 dinárt a gyermek második évében. (számlál összege)
Az állam visszafizeti az ÁFÁ-t az alábbi árucikekkre:
- Az újszülött tejre
- Kására
- Kiságyra
- Babakocsira
- Autóülésre
- Pelenkákra

Mikor kell beadni a BEJELENTÉSEKET?

Az adóhivatalban a sajtát lakóhelyén február 1-15 ig és július 1-15- ig (Februárban be kell adni a számlákat előző év december 31-vel lezáróan, a januári számlákat meg kell őrizni és júliusban átadni).

A szükséges dokumentáció

Az igénylés mellett mellékelni kell a fiszkális számlákat, a fiszkális számlák fénymásolatát,fiszkális számlák számának a listáját és a formanyomtatványt amin rajta van a bankszámlaszám.
A visszatérített pénzt a szülők illetve gyámok által beadott számlára fizetik be.

[+]KÖLDÖKZSINÓR PROGRAM

2018. január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás elérhetővé válik:

[+]ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Ki jogosult az anyasági támogatásra?

-Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja;

 

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?

  • A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése;

  • Örökbefogadó szülő esetén további feltétel, hogy az örökbefogadást a gyermek születését követő hat hónapon belül jogerősen engedélyezzék;

  • Gyám esetén további feltétel, hogy a gyermek a születését követő hat hónapon belül jogerős határozat alapján a gondozásába kerüljön.

Ki igényelheti?

Az anyasági támogatást a magyar származású gyermekére tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül igényelheti, valamint igényelheti az örökbe fogadó szülő vagy gyám is.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás esetén igazolási kérelemnek van helye.

Hol és hogyan igényelheti?

Személyesen

 - a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseletekenhttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek

 - Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál) https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)

Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően): https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/

 

Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar

állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek

esetén” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatolható:

a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént.

Amennyiben Ön a magyar állampolgárságú gyermekének külföldön történt születését Magyarországon még nem anyakönyveztette, akkor is benyújthatja az anyasági támoga tás iránti kérelmet. Ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a hazai anyakönyvezési eljárás.

Örökbefogadó szülő által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.

Gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

a gyámkirendelő határozat másolatát.

Ki bírálja el az anyasági támogatás iránti kérelmet?

Az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a Magyar Államkincstár Központja jár el, és határozatban dönt a kérelemről. Magyar állampolgárságú gyermek esetén az anyasági támogatás elbírálására a gyermek magyarországi anyakönyvezését követően kerül sor.

Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifizetése?

A határozatban megállapított anyasági támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a megállapító döntés meghozatalát követő 8 napon belül. A folyósító szerv a támogatást a kérelemben megadott bankszámlaszámra utalja, ennek hiányában a folyósítás postai kézbesítés útján történik, a kérelemben feltűntetett folyósítási címre. A Magyar Államkincstár a támogatást forintban utalja, az átváltás és kifizetés a célországban érvényes szabályok szerint történik.

Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint,

ikergyermekek esetén 85 500 forint.

[+]FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA (Babakötvény)

Ki jogosult az életkezdési támogatásra?

A 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampol gárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek

Mi az előfeltétele az életkezdési támogatásnak?

A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése;

Ki igényelheti?

  • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy
  • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője.

Mikor igényelheti?A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után.Hol és hogyan igényelheti?Az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az alábbi két módon kérheti az életkezdési letéti számla megnyitását, amelyen az életkezdési támogatást jóváírják:

1. Az anyasági támogatás igénylésével együtt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén” elnevezésű formanyomtatványon a „Nyilatkozat a fiatalok életkezdési támogatásával kapcsolatban” című – kitöltött és aláírt – nyilatkozat benyújtásával.

Amennyiben tehát Ön egyszerre szeretné az anyasági támogatást és az életkezdési támoga tást megigényelni, ezt megteheti az anyasági támogatás formanyomtatványának kitöltésével és az anyasági támogatásra irányadó szabályok szerinti benyújtásával, vagyis

Személyesen

  - a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek

  - Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál) https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)

Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően): https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/

2. Ha egyidejűleg anyasági támogatás igénylésére nem kerül sor, az igény a „Kérelem élet kezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén” elnevezésű forma nyomtatványon nyújtható be

Személyesen

- a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken

- Magyarországon a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain

Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

1. Amennyiben Ön az anyasági támogatást és az életkezdési támogatást egyidejűleg, egy for manyomtatványon igényli, a kérelemhez elegendő csatolnia az anyasági támogatás igénylé séhez szükséges dokumentumokat.

2. Amennyiben az életkezdési támogatás kérelmezésével egyidejűleg Ön anyasági támogatást nem igényel, a kérelemhez csatolnia kell:

magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett – vagyis a kérelem benyújtá sakor már magyar anyakönyvi kivonattal rendelkező – gyermek esetén:

- a gyermek személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;

- a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;

Örökbefogadó szülő által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.

Gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

a gyámkirendelő határozat másolatát.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget – egészen a gyermek nagykorúságáig – a Magyar Állam kincstár évenként növeli az inflációval (éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértéké vel) megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható.

 

Mi az a Start-számla?

Szülő vagy hozzátartozó kezdeményezésére a gyermek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámla, amelyre átkerül az életkezdési letéti számlán elhelyezett egyszeri életkezdési támogatás, és amelyre a szülő és más hozzátartozó további összegeket fizethet be. A befizetések után állami kamattámogatás jár, amelynek mértéke az éves szülői és hozzátartozói befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. A Start-számlán lévő megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely

az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet.

Start-számla nyitható továbbá a 2017. július 1. napját megelőzően született, ezért egyszeri életkezdési támogatásra nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek részére is, 25 000 forint kezdő befizetéssel. A gyermek ez esetben jogosult a Start-számla megnyitásával járó egyéb kedvezményekre.

A Start-számla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. Start számla külképviseleten keresztül nem igényelhető. A Kincstár állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetőségeiről az alábbi linken lehet tájékozódni: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/70

Mikor használható fel az életkezdési letéti számlán illetve Start-számlán kezelt követelés?

A számlán nyilvántartott követelés kifizetését a gyermek (fiatal felnőtt) 18. életévének betölté se napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő harmadik év elteltétől kérheti.

Ha például Ön a gyermekének 15. életéve betöltése előtt megnyitja a Start-számlát, gyermeke 18 éves korától kérheti a számlán kezelt követelés kifizetését. Ha azonban csak gyermeke 16 éves korában nyitja meg a Start-számlát, gyermeke legkorábban 3 év múlva – 19 éves korában – juthat hozzá a számlán nyilvántartott követeléshez.

--------------------------------------------------------------

Az anyasági támogatással, az életkezdési támogatással és a Start-számlával kapcsolatosan bővebb információkat találhat a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu).

Ha további kérdéseik merülnek fel a hivatalos tennivalókkal, illetve az egyes ellátások részletszabályaival kapcsolatosan tájékozódjanak a www.csalad.hu oldalon vagy forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatokhoz:

 

Magyar Államkincstár

koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefon: +36 1 795 5010

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon: +36 1 795 3018